کلینیک جراحی شانه و آرنج پذیرای بیماران ارتوپدی است که مشکلات ارتوپدی عمدتا در ناحیه شانه و آرنج را دارند .

این کلینیک توسط دکتر نادری و دکتر رحیمی که در زمینه جراحی های شانه و صدمات ورزشی تبحر دارند راه افتاده است.

دکتر محمد نصیر نادری , متخصص ارتوپدی و دارای فلوشیپ جراحی شانه از انگلستان می باشد , و در زمینه عمل های آرتروسکوپی و جراحی های ارتوپدی بسته (minimal invasive) تبحر بالایی دارد. فعالیت دکتر نادری عمدتا در بیمارستان کسری می باشد.

دکتر مهدی رحیمی , متخصص ارتوپدی می باشد که در زمینه جراحی شانه و آرنج و تروماهای ورزشی متبحر می باشد. ایشان عضو انجمن جراحان شانه ایران می باشد, و عمدتا در بیمارستان کسری و نیز در بیمارستان نیروی دریایی (بیمارستان گلستان ) عمل های خود را انجام می دهد.